Domeinspecifiek Referentiekader en Raamplan Farmacie 2016

In het Domeinspecifiek referentiekader Farmacie worden het kennisdomein van de farmacie, de wettelijke kaders en de doelstellingen van de bachelor- en masteropleidingen Farmacie beschreven. Het raamplan beschrijft de landelijke eindtermen van de universitaire opleiding tot basisapotheker en gebruikt daarbij het CanMEDS-model als raamwerk voor het formuleren van de competenties van de basisapotheker.

PDF-bestand, 989 KB (1013438 bytes) Referentiekader en Raamplan 2016 def.pdf