De Volkskrant 17 april 2014 - Ingezonden brief: Apotheker en euthanasie

Apotheker Josta de Jong legt in een ingezonden brief uit waarom het belangrijk is dat apothekers tijdig worden betrokken bij het euthanasieproces.