Folia Pharmaceutica jan 2010 - De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist

Na afronding van de Masterfase Farmacie aan de universiteit kunnen (basis-)apothekers diverse richtingen inslaan. Een daarvan is de openbare farmacie. Sinds 1995 moet iedereen die geregistreerd wil worden als openbaar apotheker een vervolgopleiding van 2 jaar volgen. We hebben het dan vaak over de registratiefase of registratieopleiding. Openbare apothekers die deze opleiding hebben gevolgd, mogen zich sinds kort ook specialist noemen.

PDF-bestand, 90 KB (92548 bytes) Folia pharmaceutica.jan2010.hb.pdf