Folia Pharmaceutica jan 2010 - De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist

Na afronding van de Masterfase Farmacie aan de universiteit kunnen (basis-)apothekers diverse richtingen inslaan. Een daarvan is de openbare farmacie. Sinds 1995 moet iedereen die geregistreerd wil worden als openbaar apotheker een vervolgopleiding van 2 jaar volgen. We hebben het dan vaak over de registratiefase of registratieopleiding. Openbare apothekers die deze opleiding hebben gevolgd, mogen zich sinds kort ook specialist noemen.

PDF document, 90 KB (92548 bytes) Folia pharmaceutica.jan2010.hb.pdf