Coulanceregeling Herregistratie-eisen vanwege coronacrisis

Besluit van 10 februari 2021 houdende de coulancemaatregel met betrekking tot de eisen van herregistratie voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers ten gevolge van de wereldwijde uitbraak van COVID-19 in 2020, de zgn. Corona-crisis.