Commentaarformulier KNMP-conceptrichtlijn Astma

Commentaar op de conceptrichtlijn Astma van KNMP-leden wordt op prijs gesteld: is de beschreven farmaceutische zorg herkenbaar en haalbaar, of zijn er knelpunten in de implementatie? Feedback geven kan eenvoudig via het commentaarformulier tot 6 september 2021.

Office Word 2007 XML document, 40 KB (40997 bytes) commentaarformulier leden 072021.docx