Cao Regelingen Medewerkers Apotheken

Tussen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) als partijen ter ener zijde en de FNV Bondgenoten; CNV Publieke Zaak als partijen ter andere zijde, is deze Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Regelingen Medewerkers Apotheken aangegaan. De seniorenregeling en zorgverlofregeling zijn hierin opgenomen.

PDF document, 181 KB (186124 bytes) 2011 Cao Regelingen Medewerkers Apotheken _4_.pdf