Cao Apotheken 2016-2017

Collectieve arbeidsovereenkomst Apotheken 2016-2017. Overeengekomen tussen de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) als partijen ter werkgeverszijde en FNV en CNV Connectief, sector CNV Zorg & Welzijn als partijen ter werknemerszijde.

PDF-bestand, 857 KB (878253 bytes) CAO Apotheken 2016-2017.pdf