Veilige principes in de medicatieketen (maart, 2012)

Voor een veilig medicatieproces is afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie, zorgedewerker. De veilige principes (van de Task Force medicatieveiligheid care) gaan uit van ieders rol en verantwoordelijkheid en beschrijven hoe kan worden samengewerkt op een wijze die de veiligheid ten goede komt.

PDF-bestand, 1.10 MB (1148205 bytes) 2_Brochure_Veilige_principes_in_de_medicatieketen.pdf