Veilige principes in de medicatieketen: de apotheker

Voor een veilig medicatieproces is afstemming tussen cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker belangrijk. De ‘Task Force medicatieveiligheid care’ stelde daarom veilige principes op, die beschrijven hoe samenwerking de veiligheid ten goede komt. Lees in dit document over de rol en verantwoordelijkheden van de apotheker in dit proces.