Brief VWS over cliëntenrechten bij elektronische verwerking gegevens

De KNMP, de Nierstichting, Patiëntenfederatie Nederland, het Reumafonds en KBO-PCOB vragen in deze brief aan de Eerste Kamer om in te stemmen met het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (september 2016).