Brief: tien aanbevelingen aan de kabinetsformateur

Brief aan de kabinetsformateur met tien aanbevelingen over betere zorg, dichtbij de patiënt, tegen lagere kosten.