Brief Sandoz Natriumbenzylpenicilline

In deze brief van Sandoz staat belangrijke risico-informatie. Sandoz heeft onlangs twee sterkten natriumbenzylpenicilline bevattende producten geregistreerd. Deze producten bevatten geen citraatbuffer, waardoor de producten slechts kort houdbaar zijn na reconstitutie en doorverdunnen.