Brief IGZ digitaliseren recepten

In het kader van de deelname van de KNMP aan het project "Innovatieplaats Cure" van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, is de vraag bij de KNMP komen te ontstaan of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) akkoord is met digitale archivering van papieren patientendossiers door apothekers.Wij hebben geen bezwaar tegen het volledig hanteren van digitale patiëntendossiers, mits de dossiers goed leesbaar, volledig/compleet, traceerbaar en toegankelijk zijn conform wet en regelgeving.