Brief aan RIVM over testbeleid apothekers

De KNMP wil dat het testbeleid uitdrukkelijk van toepassing is op apothekers en apotheekmedewerkers, zodat de continuïteit van farmaceutische patiëntenzorg geborgd kan worden. Dat staat in een brief aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de praktijk blijkt dat apotheekmedewerkers niet altijd worden aangemerkt als zorgmedewerkers wanneer zij zich bij klachten willen laten testen op het coronavirus. Op basis van een onterechte limitatieve toepassing van een lijst van het RIVM met sectoren zij uitgesloten (4 september 2020).

PDF-bestand, 57 KB (59063 bytes) Brief_20200147_RIVM_GGDs web.pdf