Brief aan informateur Hamer: "Laat bijdrage apotheker als zorgverlener beter tot zijn recht komen"

De KNMP doet alvast in aanloop naar de start van de inhoudelijke formatie van een nieuw kabinet vier aanbevelingen voor de zorgparagraaf in het regeerakkoord. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer heeft de apothekersorganisatie aandacht gevraagd voor geneesmiddelentekorten, de rol van apothekers in het vaccinatieproces, elektronische gegevensuitwisseling en bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg. Datum: 28 mei 2021