Besluit Registratie en Herregistratie specialismen farmacie

Per 1 juli 2021 is een nieuw ‘Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie’ voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers van kracht. Het besluit daartoe is gepubliceerd in de Staatscourant. De eisen voor herregistratie van beide specialismen zijn opgenomen in één regeling. Het Centraal College specialismen farmacie heeft de eisen op een aantal punten veranderd ten opzichte van de voorgaande regelgeving.

PDF-bestand, 698 KB (715438 bytes) Besluit R&H versie 2021-04-29.pdf