Besluit inschrijving van apothekers met een in het buitenland verkregen opleidingstitel

Apothekers die in het bezit zijn van een in het buitenland verkregen opleidingstitel voor de ziekenhuisfarmacie of een daarmee gelijk te stellen bewijs, kunnen een verzoek indienen om te worden ingeschreven in het register van ziekenhuisapothekers.