Toelichting benchmarkverslag Kwaliteitsindicatoren Farmacie

Dit benchmarkverslag spiegelt de door u ingevulde antwoorden per indicator aan de landelijke uitkomsten. Voor elk type indicator geeft een betekenisvol grafiekje deze samenhang weer.