Beleidsregel ziekenhuisapothekers uit Europese niet bij de EU aangesloten landen