Beleidsregel Beoordeling onderzoeks- en onderwijsklimaat opleidingsinstelling

Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie is gebaseerd op de Regeling Specialismen Farmacie 2014 art. 21-i, het Besluit Opleidingseisen NO9 2015 van het Centraal College, art B4.1 en D.3.f en de ELOZ III, paragraaf IV-e, ingangsdatum 1-5-2016.