Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: B Thiopental - elastomeerpomp