Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: B Thiopental - elastomeerpomp

Uitvoering van de procedure van euthanasie met de methode ‘Thiopental - elastomeerpomp’.