Artikel over onderzoek COVID-19 met CSS

In de periode 1 april– 19 mei 2020 zijn 86 patiënten geïncludeerd die voldeden aan de criteria COVID-19 met CSS. De controlegroep bestond uit patiënten (COVID-19 met CSS) die in de periode 7 maart-31 maart, begin van de pandemie, alleen werden behandeld met ondersteunende therapie (bijvoorbeeld mechanische ventilatie). Lees het hele artikel.

PDF-bestand, 528 KB (541602 bytes) annrheumdis-2020-cortico + tocilizumab.pdf