Arbeidsvoorwaardenreglement Apothekers in loondienst

Cao-partijen behartigen de arbeidsvoorwaardelijke belangen van apothekers in loondienst. Let op! Sinds eind 2013 is de inhoud van de arbeidsvoorwaardenregeling niet meer onderhouden en dus niet meer actueel.