Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist

De specialist overziet het voor het eigen denken en handelen relevante kennisdomein en kan snel en doelmatig farmacotherapeutisch en farmaceutisch wetenschappelijke informatie vinden. In dit document staan de algemene competenties van de openbaar apotheker specialist.