Adviesrapport Resultaten pilot prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg

De KNMP en ZN hebben samen een pilot uitgevoerd rond de prestatiebeschrijvingen die per 1 januari 2012 zijn vastgesteld. De uitkomsten van de pilot zijn in een rapportage samengebracht. Hierin staan adviezen aan de NZa voor aanpassingen van de huidige formulering van de prestatiebeschrijvingen en een aantal algemene adviezen en overwegingen.