Addendum Veilige Principes in de medicatieketen

Maart 2012 zijn de ‘Veilige principes in de medicatieketen; verpleging, verzorging, thuiszorg’ uitgebracht door het Platform medicatieveiligheid. Op basis van ontwikkelingen en ervaringen met de veilige principes is dit addendum 2014 opgesteld. Omdat de Veilige principes ook in een gedrukte versie beschikbaar zijn, is gekozen voor de vorm van een addendum.