Addendum bij Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissie en erkenning

Addendum (digitale visitatie) bij Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissie en erkenning etc. (8 december 2020).