Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: A Thiopental - injectie per spuit

Uitvoering van de procedure van euthanasie met de methode ‘Thiopental - injectie per spuit’.