Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: A Thiopental - injectie per spuit