Voorwaarden deelname StiPCO voor cursusaanbieders

Het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO), gesubsidieerd door VWS, bestaat uit nascholing van diverse aanbieders die openbaar apothekers helpt zich verder te ontwikkelen in hun rol als zorgverlener in de geïntegreerde eerste lijn. Dit document bevat voorwaarden voor deelname aanbieders aan StiPCO.