Voorbeeldbrief patiënten over vergoeding apotheekbereiding