Uitvoeringsreglement en voorschriften visitaties

Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissies en erkenning van opleiders en opleidingsinrichtingen.