Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie

Dit document beschrijft de voorwaarden en procedure voor de registratie en herregistratie van ziekenhuisapothekers.