Beleidsregel vrijstelling onderzoek

Uitvoeringsreglement Vrijstelling van (onderdelen van) onderzoek in de opleiding tot ziekenhuisapotheker