Uitvoeringsreglement schriftelijke visitatie opleiding ziekenhuisfarmacie

Schriftelijke visitatie opleiding ziekenhuisfarmacie t.b.v. bepaling van de opleidingscapaciteit. Dit is een uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie.