Toetsingskader Opleidingsapotheek Openbare Farmacie

Het toetsingskader is een lijst van eisen voor opleiders en opleidingsapotheken. Dit kader wordt gebruikt bij het uitvoeren van de visitaties.