Rapport Significant over medicatiebeoordeling

Het Significant-rapport 'Generieke kosten van medicatiebeoordeling' geeft een realistische inschatting van de tijd die zorgverleners nodig hebben voor een medicatiebeoordeling. Het rapport biedt handvatten voor het maken van afspraken met huisartsen en zorgverzekeraars over de hoogte van het tarief voor medicatiebeoordeling. Het rapport geeft aanknopingspunten die verzekeraars, apothekers en huisartsen kunnen gebruiken in de contractbesprekingen.