Rapport Significant over medicatiebeoordeling

Het Significant-rapport 'Generieke kosten van medicatiebeoordeling' geeft een realistische inschatting van de tijd die zorgverleners nodig hebben voor een medicatiebeoordeling. Het rapport biedt handvatten voor het maken van afspraken.