Salarisoverzicht bij Cao Apotheken 2015

Salarisschaal voor werknemers die vallen onder de Cao-apotheken (schoonmaker, algemeen ondersteunend medewerker, bezorger, BBL, drogisterij medewerker, administratief secretarieel medewerker, apothekersassistent, financieel administratief medewerker, apothekersassistent (variant), teamleider, farmaceutisch consulent en farmaceutisch manager).