Rapport praktijktoets consultvoering

De KNMP en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy voerden tussen januari en juni 2018 een kwalitatieve praktijktoets met consultvoering uit in zes apotheken.