Schema: fasen van therapietrouw

Geneesmiddelengebruik kent 3 fasen: de startfase, de uitvoeringsfase en de discontinueringsfase. Afhankelijk van de fase waarin uw patiënt zich bevindt, kiest u voor een passende therapietrouwinterventie voor uw patiënt. Veelal tijdens de eerste maanden beslist de patiënt of hij de chronische medicatie blijft gebruiken; het is zinvol juist in deze periode proactief in te grijpen. Het Nivel bracht met de Stuurgroep Therapietrouw in kaart wat de patiënt en zorgverlener wanneer kunnen doen om de therapietrouw te bevorderen. Dit schema helpt om gesprekken over therapietrouw vorm te geven.

PDF-bestand, 45 KB (46823 bytes) Patiënt doorloopt fasen van therapietrouw.pdf