Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden

De KNMP, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende afdeling hebben de handen ineen geslagen om de regeldruk in de farmacie terug te dringen in het project “Minder regels, meer zorg”. In deze rapportage staan oplossingsrichtingen rondom regeldruk voor apotheekhoudenden.