Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding

Amsterdamse ziekenhuizen, HKA en FBA willen medicatieveiligheid voor patiënten in Amsterdam structureel verbeteren. Afspraken hierover willen zij borgen. Dit doen zijn door het ondertekenen van dit convenant. Zij committeren zich hiermee aan 8 kernafspraken en zij zijn aanspreekbaar op naleving hiervan. De afspraken in het convenant hebben betrekken op het algemene proces, details over de uitvoering zullen de aanbieders onderling moeten afspreken.