KNMP-protocol bij overdracht medicatiegegevens

Het Protocol ‘Overdracht van medicatiegegevens’ kunt u gebruiken om de niet-elektronische overdracht van medicatiegegevens vast te leggen. Als apotheker dient u, evenals bij elektronische logging, op regelmatige basis te controleren aan wie medicatiegegevens worden verstrekt.