Vraagstellingen en beoordelingscriteria KNMP-onderzoeksprogramma 2017

De volgende inhoudelijke speerpunten zijn voor 2017 geformuleerd: Zorginhoudelijke kengetallen; Identificeren van risicopatiënten; Behoeften van patiënten en mantelzorgers aan de zorg door het apotheekteam.

PDF-bestand, 1.43 MB (1496253 bytes) KNMP onderzoeksprogramma 2017_juni16.pdf