Jaarverslag 2015 Kwaliteitsvisitatiecommissie Openbare Apotheken

De Kwaliteitsvisitatiecommissie heeft de opdracht het KNMP-bestuur te adviseren over het functioneren van apothekers in geval van structureel onderpresteren op het gebied van het leveren van kwalitatief goede farmaceutische zorg. De commissie rapporteert op verzoek van het KNMP-bestuur van de KNMP over misstanden in een apotheek.