Handreiking anderhalvemeterapotheek

Deze KNMP-handreiking biedt handvatten aan apothekers en hun apotheekteams hoe zij hun praktijk op een professionele wijze kunnen inrichten rekening houdend met de ‘anderhalvemetersamenleving’.