Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers (maart 2017)

Deze handreiking bevat uitgangspunten en tips om het digitaliseren van het patiëntendossier volledig, veilig en efficiënt te laten plaatsvinden.