Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers

Deze handreiking bevat uitgangspunten en tips om het digitaliseren van het patiëntendossier volledig, veilig en efficiënt te laten plaatsvinden.