Format sociaal plan Uitvoeringsregeling sociale begeleiding

Indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever aan 1 of meer werknemers wordt opgezegd wegens reorganisatie, fusie, verkoop of opheffing van de apotheek, kan dit format (behorend bij artikel 30 Cao Arbeidsomstandigheden) van toepassing zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

PDF-bestand, 27 KB (27698 bytes) Format Sociaal Plan.pdf