Communicatieboodschap BO Farmacie over Medicatiebeoordeling en Medicatieoverdracht

Slotafspraken van het Bestuurlijk Overleg Farmacie over medicatiebeoordeling en medicatieoverdracht.