Brief van verkenners Extramurale Farmaceutische Zorg aan minister Schippers

Reibestein en Rinnooy Kan beschrijven in deze brief aan minister Schippers (februari 2013) de bevindingen naar aanleiding van hun verkenning. De centrale vraag was of het systeem van vrij onderhandelbare prijzen in de extramurale farmaceutische zorg kan worden voortgezet en de verkenners bevestigen dit.